See veebileht vajab brauserit, millel on JavaScipt lubatud.
Tõenäoliselt ei vasta teie brauser sellele tingimusele.

Audytor OZC

D-mudelite loomine ja küttearvutuste teostamine.

Tarkvara hoonete arvutipõhiseks 3D-mudeldamiseks ning üksikute ruumide küttevajaduse arvutamiseks 


Rakendus arvutab (sõltuvalt versioonist):

  • seinte, põrandate, katuste ja lamekatuste soojuskandvustegurid;

  • valitud ruumide soojakao;

  • kogu hoone soojakao;

  • kortermaja küttetasakaalu kütteperioodil;

  • energiasertifikaadi;

  • aastase energiatarbe;

  • sobivad radiaatorid (ligi 55 000 ühikut).

 

 

Program featuresVersion of the program
 3.04.0, 4.014.7 Pro4.8 Pro5.0 basic5.0 Pro5.0 3D5.1 Pro5.1 3D6.0 basic6.0 Pro6.1, 6.5 basic6.1 Pro6.5 Pro6.6 Pro
Determines energy performance certificates of the building accorging to methodology in Polish Journal of Laws from 18 March 2015, item 376 – calculation method                            
Module supporting prefilling of the form of Central register of energy performance of the building                             
Determination of the energy performance certificates according to the methodology of OJ 2014 item. 888 - calculation method                          
Technical conditions 2014 2017 2021 - in terms of insulation baffles                      
Technical conditions 2014 2017 2021- with respect to the EP index                        
Graphic creation of a building model (show hardware requirements)                  
Connects and scales the drawing                  
Heat transfer coefficient U for windows and door according to the standard PN-EN ISO 10077-1              
Shading coefficient Fsh according to the standard PN-EN ISO 13790              
Linear thermal bridges              
Surfaces thermal bridges (linear and point)in multilayer partitions              
The internal unit heat capacity of the building is calculated based on a building structure        
Defines hygenic requirements for your own types of rooms              
Creates a set of building materials in the building construction              
Creates a set of building partitions in the building construction              
Creates a raport with a set of materials (building materials, building partitions, carpentry, radiators, manufacturers)              
Heat load PN-EN 12831  
Selects radiators
Interacting with Audytor C.H. program family
The Energy Performance Certificate according to the methodology form 2008.          
The energy performance          
Energy consumption - heating PN-EN ISO 13790      
Energy consumption - cooling PN-EN ISO 13790      
Energy consumption - heating PN-B 02025 (an obsolete standard)
Computing variables
Heat transfer coefficient PN-EN ISO 6946  
Heat transfer through the ground PN-EN ISO 13370  
Inhomogeneous partitions        
The system default data inheritance  
Checks the accuracy of data input
Imports the building model from Revit Architecture                          
Import of three dimensional building model              
Moisture analysis of the building partitions – calculator of temperature distribution
Moisture analysis of the building partitions calculator of temperature distribution and vapor pressure  
Moisture analysis of the building partitions - PN-EN ISO 13788        
Heat load PN-B-03406 (an obsolete standard)

Projekti andmete mugav arvutisse sisestamine


Kasutajasõbralik 3D-mudelite redaktor aitab andmeid kiiresti ja tõhusalt sisestada.

 

 

Hoonete korruste lihtne mudeldamine

Tänu hoone alusjooniste sisestamise võimalusele on kasutajatel võimalik joonestada seinu, aknaid, uksi ja põrandaid vajaduseta nende komponentide mõõtmeid käsitsi muuta. Hoonete alusjooniseid on võimalik importida DWG-failidena, bitmap-kujutistena või otse skaneerimisseadmetest.

 

 

Mudeli valideerimine

 

Kui hoone kolmemõõtmelised mudelid on loodud, siis saavad projekteerijad kontrollida sisestatud hooneosade õigsust.

 

 

Ajasääst

Vaikeandmete ja üldandmete rakendamise funktsioonid võimaldavad kasutajatel hooneosade sisestamisel aega ja vaeva säästa.

 

 

Parameetrite kiire muutmine

Muutujate rakendamine võimaldab arvutada mitmeid versioone.

 

 

Radiaatorite eelvalik


Projekteerijad saavad juba hoonete joonestamisel hinnata küttesüsteemidesse vajalike radiaatorite mõõtmeid.

 

 

Abi tehniliste dokumentide koostamisel


Projekteerijad saavad luua projektide tehnilisi dokumente mahukate materjali, hooneosade ja valitud radiaatorite ülevaadete põhjal.

 

 

 

 

 

Technical requirements

The program runs under MS Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1) 32bit and 64 bit. The minimum hardware:

1200 MHz processor, 
1 GB RAM, 
A color monitor with a minimum screen resolution of 1024x768,
200 MB free space on the hard drive,
Compatible graphics card with OpenGL 2.0 and higher,
All new graphics cards on the market should meet the minimum hardware requirements;Graphics card integrated with the motherboard: minimum GMA 500;