D-mudelite loomine ja küttearvutuste teostamine.

Tarkvara hoonete arvutipõhiseks 3D-mudeldamiseks ning üksikute ruumide küttevajaduse arvutamiseks 


Rakendus arvutab (sõltuvalt versioonist):

  • seinte, põrandate, katuste ja lamekatuste soojuskandvustegurid;

  • valitud ruumide soojakao;

  • kogu hoone soojakao;

  • kortermaja küttetasakaalu kütteperioodil;

  • energiasertifikaadi;

  • aastase energiatarbe;

  • sobivad radiaatorid (ligi 55 000 ühikut).

 

 

  7.0 Pro 7.0 Basic 6.9 Pro 6.9 Basic
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of the building model from Revit 2016 - 2020
Possibility to add your own climate data
Graphic creation of a building model
Determining building energy performance certificates according to the methodology in Journal Of Laws of 18 March 2015. Item 376 - calculation method
Module supporting the initial filling in of the Central register of energy performance of buildings form
Heat transfer coefficient U for windows and door according to the standard PN-EN ISO 10077-1
Determining building energy performance certificates according to the methodology in Journal Of Laws of 2014. Item 888 - calculation method
Shading coefficient Fsh according to the standard PN-EN ISO 13790
Possibility to add your own linear thermal bridges to the database
Surfaces thermal bridges (linear and point) in multilayer partitions
Bonding and scaling drawings
Preview of the temperature compensation factor for homogeneous materials
The internal unit heat capacity of the building is calculated based on a building structure
The ability to define which groups of rooms are not to be taken into account when calculating the cost sharing factors
Defining hygenic requirements for your own types of rooms
The ability to define the default LENI value for lighting
Creates a set of building materials in the building construction
Backup system of data files
Possibility to include a suspended ceiling in the thermal calculations of rooms
Creates a set of building components in the building construction
Creates a raport with a set of materials (building materials, building components, carpentry, radiators, manufacturers)
Heat load PN-EN 12831
Selecting radiators
Cooperation with programs from the SET family
Energy Performance Certificate according to the methodology from 2008
Energy use - cooling PN-EN ISO 13790
Computing variables
Heat transfer coefficient PN-EN ISO 6946
Heat transfer through the ground PN-EN ISO 13370
Inhomogeneous partitions
The system default data inheritance
Mudeli valideerimine
Three-dimensional preview of the imported building model
Moisture analysis of the building partitions – calculator of temperature distribution
Moisture analysis of the building partitions calculator of temperature distribution and vapor pressure
Moisture analysis of the building partitions - PN-EN ISO 13788
Heat load PN-B-03406 (an obsolete standard)

Mudeli valideerimine

Kui hoone kolmemõõtmelised mudelid on loodud, siis saavad projekteerijad kontrollida sisestatud hooneosade õigsust.

Projekti andmete mugav arvutisse sisestamine

Kasutajasõbralik 3D-mudelite redaktor aitab andmeid kiiresti ja tõhusalt sisestada.

Hoonete korruste lihtne mudeldamine

Tänu hoone alusjooniste sisestamise võimalusele on kasutajatel võimalik joonestada seinu, aknaid, uksi ja põrandaid vajaduseta nende komponentide mõõtmeid käsitsi muuta. Hoonete alusjooniseid on võimalik importida DWG-failidena, bitmap-kujutistena või otse skaneerimisseadmetest.

Mudeli valideerimine

Kui hoone kolmemõõtmelised mudelid on loodud, siis saavad projekteerijad kontrollida sisestatud hooneosade õigsust.

Ajasääst

Vaikeandmete ja üldandmete rakendamise funktsioonid võimaldavad kasutajatel hooneosade sisestamisel aega ja vaeva säästa.

Parameetrite kiire muutmine

Muutujate rakendamine võimaldab arvutada mitmeid versioone.

Radiaatorite eelvalik

Projekteerijad saavad juba hoonete joonestamisel hinnata küttesüsteemidesse vajalike radiaatorite mõõtmeid.

Abi tehniliste dokumentide koostamisel

Projekteerijad saavad luua projektide tehnilisi dokumente mahukate materjali, hooneosade ja valitud radiaatorite ülevaadete põhjal.

 

 

 

Autoriõigused © 2018 SANKOM Sp. z o.o.